Σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία – Γνώση της Αγγλικής γλώσσας – Εξειδικευμένες εξετάσεις

Σπουδές Βρετανία Αγγλική γλώσσα

Σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία – Γνώση της Αγγλικής γλώσσας – Εξειδικευμένες εξετάσεις

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ IELTS!

Το IELTS είναι πιστοποίηση γνώσεων της Αγγλικής γλώσσας με διάρκεια 2 χρόνων. Η πιστοποίηση είναι αναγνωρισμένη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και χρησιμοποιείται για μεταπτυχιακές σπουδές (Academic Module) ή μετοίκηση σε αγγλόφωνες χώρες  (General Module).

Η ΕΞΕΤΑΣΗ

Η εξέταση του IELTS στην Ελλάδα γίνεται 2 φορές κάθε μήνα στην Αθήνα και κάποιες μέρες τον χρόνο σε άλλες πόλεις. Ο επίσημος φορέας της εξέτασης στην Ελλάδα είναι το Βρετανικό Συμβούλιο που έχει και την ευθύνη διεξαγωγής των εξετάσεων.

Η γραπτή εξέταση είναι συνήθως Σάββατο και έχει διάρκεια 2:40 ώρες ενώ τα προφορικά έχουν διάρκεια 14 λεπτά.

Η ημέρα της προφορικής εξέτασης για την Αθήνα γίνεται από μια εβδομάδα πριν μέχρι και μια ημέρα μετά τα γραπτά.  Για τις εξετάσεις εκτός Αθήνας, τα προφορικά είναι συνήθως το απόγευμα της ίδιας μέρας ή την επόμενη μέρα το πρωί.

Περισσότερες πληροφορίες για την ημέρα της εξέτασης: http://www.britishcouncil.gr/exam/cambridge/what-expect

Τα αποτελέσματα βγαίνουν 13 ημερολογιακές μέρες μετά την ημερομηνία εξέτασης.

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Το IELTS αποτελείται από 4 μέρη:

1) ακουστική κατανόηση, 2) κατανόηση κειμένων, 3) δύο γραπτά κείμενα και  4) προφορική εξέταση.

Paper Content Time
Listening(Ακουστική κατανόηση) 40 ερωτήσεις Περίπου 30 λεπτά
(10 λεπτά χρόνος μεταφοράς απαντήσεων)
Reading(Κατανόηση Κειμένου) 40 ερωτήσεις 60 λεπτά
Writing(Γραπτά κείμενα) 2 κείμενα 60 λεπτά
Speaking(Προφορική εξέταση) 3 μέρη 11–14 λεπτά

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Κάθε μέρος βαθμολογείται ξεχωριστά από 0 – 9. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ο μέσος όρος των τεσσάρων βαθμολογιών που θα πάρει ο σπουδαστής από την κάθε ενότητα.

Ενδεικτικά τα μέρη του Listening και του Reading βαθμολογούνται ως εξής:

Band Score

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.5

6.0

5.5

5.0

Raw score

39 – 40

37 – 38

35 – 36

32 – 34

30 – 31

26 – 29

23 – 25

18 – 22

16 – 17

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δεν υπάρχει αποτυχία στην εξέταση αυτή καθώς η βαθμολογία είναι από 0-9. Ενδεικτικά μια βαθμολογία 5.5-6.5 ανταποκρίνεται σε γνώσεις επιπέδου Β2 (Lower).Ενώ η βαθμολογία 8.5-9 είναι επιπέδου C2 (Proficiency).

Ο παρακάτω πίνακας συνδέει τις βαθμολογίες του IELTS με άλλες γνωστές εξετάσεις καθώς και με το ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα βαθμολόγησης και έχει διαμορφωθεί με βάση τις επίσημες σελίδες των φορέων και οργανισμών:

Αντιστοιχίες του IELTS με το Common European Framework of Reference

Αντιστοιχίες του ΑΣΕΠ για τα αναγνωρισμένα πτυχία γλωσσομάθειας

University of Cambridge Exams

IELTS

TOEFL(IBT)

Common European Framework

CPE Certificate of Proficiency in English

8.5 – 9

88-120

C2

CAE Certificate in Advanced English

7 -8

70-88

C1

FCE First Certificate in Englihs

5.5 -6.5

50-70

B2

PET Preliminary English Test

4.0 -5.0

10-50

B1

πηγή: premiumservices.gr

Chat with us
Chat with us
Questions, doubts, issues? We're here to help you!
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later.
Our operators are busy. Please try again later
:
:
:
Have you got question? Write to us!
:
:
This chat session has ended
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad