Φοιτητικό Δάνειο, προπτυχιακές σπουδές, Βρετανία

Φοιτητικό Δάνειο προπτυχιακές σπουδές Βρετανία

Φοιτητικό Δάνειο, προπτυχιακές σπουδές, Βρετανία

Τα Βρετανικά Πανεπιστήμια χρεώνουν δίδακτρα ? Δεν είναι κρατικά ?

Σχεδόν 98% των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στη Μ.Β, είναι κρατικά και όχι ιδιωτικά. Παραταύτα, επειδή αν και κρατικά, είναι σχεδόν αυτοχρηματοδοτούμενα, και αυτοσυντηρούμενα, χρεώνουν δίδακτρα, και για προπτυχιακές αλλά και μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι σπουδές στα Πανεπιστήμια ή Κολλέγια στη Μεγάλη Βρετανία δεν είναι δωρεάν αλλά ούτε και φοβερά ακριβές!

Βέβαια, το κράτος αναγνωρίζει την αδυναμία που μπορεί να προκαλέσει σε κάποιες κοινωνικές ομάδες από την Βρετανία αλλά και από άλλα Ευρωπαϊκά κράτη να πληρώσουν τα δίδακτρα, και έτσι προσφέρει ανεξαιρέτως σε Βρετανούς αλλά και Ευρωπαίους την δυνατότητα να σπουδάσουν πληρώνοντας τα δίδακτρά τους μέσω του φοιτητικού κρατικού δανείου.

Το Βρετανικό Κρατικό Δάνειο για Προπτυχιακά Προγράμματα

Τα δίδακτρα των προπτυχιακών σπουδών για απόκτηση πτυχίου BA – Bsc ή BEng – MEng είναι επιδοτούμενα και αρχίζουν να πληρώνονται μετά την αποφοίτηση και εφόσον το ετήσιο εισόδημα του αποφοίτου ξεπεράσει κάποιο συγκεκριμένο όριο (περίπου 21.000 λίρες). Το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνεται ο απόφοιτος είναι το επιτόκιο της τράπεζας της Αγγλίας και αν το δάνειο δεν αποπληρωθεί σε μια περίοδο 25 ετών διαγράφεται!  Το ποσόν των διδάκτρων κυμαίνεται μεταξύ 7.000 και 9.000 λιρών

Απαιτούμενα έγγραφα για τη λήψη του Βρετανικού Κρατικού Δανείου.

1)           Επικυρωμένο Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή επικυρωμένο αντίγραφο Διαβατηρίου και επισήμως μεταφρασμένο στην αγγλική γλώσσα.

(Σε περίπτωση που δεν επικυρωθεί από Δικηγόρο και επικυρωθεί από ΚΕΠ θα πρέπει να έχει ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που το επικύρωσε και πλήρη διεύθυνση του ΚΕΠ)

2)           Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου (επικυρωμένη από ΚΕΠ με ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που το επικύρωσε και πλήρη διεύθυνση του ΚΕΠ) με τα στοιχεία του ο οποίος θα δηλώνει ότι είναι κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι κατοικεί στην Ελλάδα στη τάδε διεύθυνση και έχει το τάδε τηλέφωνο επικοινωνίας. Η δήλωση θα πρέπει να είναι και επίσημα μεταφρασμένη στην αγγλική γλώσσα.

3)           Υπεύθυνες δηλώσεις (επικυρωμένες από ΚΕΠ με ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που το επικύρωσε και πλήρη διεύθυνση του ΚΕΠ) από δύο συγγενείς του ενδιαφερόμενου οπού θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι είναι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι κατοικούν στη Ελλάδα στη συγκεκριμένη προσωπική τους διεύθυνση και με το δικό του προσωπικό τηλέφωνο επικοινωνίας και πιστοποιούν ότι ο ενδιαφερόμενος κατοικεί στη συγκεκριμένη διεύθυνση και έχει τα τάδε τηλέφωνο επικοινωνίας. Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναγράφεται και ο βαθμός συγγένειας. Και οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι και επίσημα μεταφρασμένες στην αγγλική γλώσσα.

4)           Δυο αντίγραφα πιστοποιητικού γέννησης επίσημα μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα.

5)           Συμπλήρωση συγκεκριμένης αίτησης

6)           Συμπλήρωση συγκεκριμένης φόρμας από δικηγόρο που πιστοποιεί ότι όλα τα παραπάνω έγγραφα είναι έγκυρα.

7)           Αποστολή συστημένου φακέλου και express όλων των παραπάνω εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία.

*Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις αναγράφουν ‘’ΠΡΟΣ: STUDENTFINANCE , UK’’

Προσοχή οι συγγενείς πρέπει να έχουν διαφορετική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας μεταξύ τους και μεταξύ του ενδιαφερόμενου.

Η Κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας προσφέρει σε όλους τους Ευρωπαίους φοιτητές κρατικό δάνειο για την κάλυψη των διδάκτρων τους. Το Δάνειο καλύπτει το πλήρες κόστος των διδάκτρων και καταβάλλεται απευθείας από την κυβέρνηση προς το Πανεπιστήμιο.

Κάτοικοι του Ηνωμένου Βασίλειου και χωρών μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποψήφιοι φοιτητές πλήρους φοίτησης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση κρατικού δάνειου. Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει στο παρελθόν σπουδές αντίστοιχου ή υψηλότερου επιπέδου δεν είναι δυνατό να του χορηγηθεί το δάνειο.

Η αποπληρωμή του δανείου γίνετε μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και αφού ο φοιτητής εργαστεί και η εργασία του αποφέρει συνολικό ετήσιο εισόδημα πάνω από 21.000£ ( είκοσι μία χιλιάδες λίρες Αγγλίας).

Σε περίπτωση που ο απόφοιτος λαμβάνει λιγότερα χρήματα ΔΕΝ ξεκινάει η αποπληρωμή του δανείου. Η αποπληρωμή ξεκινάει εφόσον το ετήσιο εισόδημα του, ξεπερνάει τις 21.000£ με ποσοστό αποπληρωμή 9% και συγκεκριμένα στο ποσό που προκύπτει από τη διαφορά.

Ο απόφοιτος κάθε χρόνο πρέπει είτε λαμβάνει από την εργασία του ποσό μεγαλύτερο των 21.000£ είτε λιγότερο να μεταφράζει και να αποστέλλει τη φορολογική του δήλωση ώστε να είναι καλυμμένος, ανεξάρτητα από τη χώρα που διαμένει ή δουλεύει.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μετά το πέρας 25 ετών και εφόσον ο απόφοιτος δεν έχει τις συγκεκριμένες απολαβές το δάνειο παραγράφεται.

Στο παρακάτω πίνακα δίνετε παράδειγμα αποπληρωμής του φοιτητικού δανείου:

Ετήσιο Εισόδημα Διαφορά με 21000£ 9% Στο Ποσό Διαφοράς Εβδομαδιαίο Ποσό Επιστροφής
25.000£ 4.000£ 372,35£ 7,50£
30.000£ 9.000£ 437,74£ 16,88£
35.000£ 14.000£ 503,12£ 26,25£
40.000£ 19.000£ 568,51£ 35,63£
45.000£ 24.000£ 629,02£ 45,00£

Το BREXIT Θα επηρεάσει τα δίδακτρα ?

 

Πηγή: studyguide.gr

One thought on “Φοιτητικό Δάνειο, προπτυχιακές σπουδές, Βρετανία

Comments are closed.

Chat with us
Chat with us
Questions, doubts, issues? We're here to help you!
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later.
Our operators are busy. Please try again later
:
:
:
Have you got question? Write to us!
:
:
This chat session has ended
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad